| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

1

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 1 month ago

Velkommen til denne wiki, som handler om samfundet.

Den samler noter fra litteraturstudier, empiri og den offentlige debat til brug for undervisningsamfundsfag.

Wikien er skrevet og redigeret af cand.scient.adm. Jesper Buchholdt Gjørup

 

 

Er du i gang med FIF? Så læg mærke til det, der er markeret med gult.

 

Her nogle smagsprøver på de  næsten 1000 siders indhold af denne wiki:

Vigtige begreber om samfundsmæssige fænomener, fx 

 

Aktører, fx:

 

Litteratur, fx:

 

  Lovgivning, fx

videnskabsteoretiske begreber , fx

 

Samfundsvidenskabelige metoder

 

 

Personer, fx:

 

 

Læs kort - og foreløbig - refleksion over læsning af samfundsfaglige tekster.

 

Wikien udbygges og redigeres løbende.

Aktuelt består den af knap 1000 sider om

aktører, begivenheder, fænomener,

undersøgelsesmetoder, begreber og teorier

og over 200 litteraturhenvisninger/kilder. 

 

Denne wiki indgår i Jesper Buchholdt Gjørups wikier, som bl.a. består af følgende wikier:

 1. arbejdsmiljoe.pbworks.com 
 2. effektivisering.pbworks.com
 3. evaluerings.pbworks.com (som har en del tekster og litteraturhenvisninger om Samfundsvidenskabelige metoder)
 4. grupper.pbworks.com
 5. implementerings.pbworks.com
 6. kompetenceudvikling.pbworks.com/
 7. kvalitetsudvikling.pbworks.com
 8. lean.pbworks.com
 9. ledelse.pbworks.com
 10. motivationsbegrebet.pbworks.com
 11. psykologier.pbworks.com/
 12. psykiatri.pbworks.com
 13. psykoterapi.pbworks.com/
 14. recovery.pbworks.com
 15. samtaler.pbworks.com
 16. socialtarbejde.pbworks.com (som mange oplysninger om samfundsfaglig litteratur, begreber og aktører. Nogle links på denne wiki fører til denne wiki)
 17. solq.pbworks.com (som har mange oplysninger om sundhedsvæsenet og samfundets aktører)
 18. spredning.pbworks.com (diffussion of innovation)
 19. system.pbworks.com (systemteori)
 20. vejledning.pbworks.com 

 

Nogle samfundsfaglige emner og litteraturhenvisninger er uddybet på disse wikier og er derfor ikke medtaget på denne wiki.

 

 2018-04-27 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.